RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BOVEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro - dokument 12.06.2021
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec - dokument 30.04.2021
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 17.04.2021
 Odlok o predkupni pravici Občine Bovec - dokument 14.01.2021
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bovec - dokument 04.11.2020
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Bovec - dokument 04.11.2020
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Bovec - dokument 22.08.2020
 Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec - dokument 07.07.2018
 Odlok o občinskih taksah - dokument 16.06.2018
 Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec - dokument 03.06.2017
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si