RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
BRASLOVČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2022 - dokument 06.02.2021
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Braslovče - dokument 09.01.2021
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Braslovče - dokument 16.04.2020
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega in šolskega dispanzerja za območje Občine Braslovče - dokument 14.09.2019
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Braslovče - dokument 20.04.2019
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Braslovče - dokument 15.09.2018
 Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče - dokument 15.09.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA19-Parižlje (Šket) - dokument 26.05.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan - dokument 01.07.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) - dokument 28.01.2017
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si