RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BRDA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) - dokument 17.06.2006
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Brda - dokument 02.03.2007
 Odlok o oskrbi s pitno vodo - dokument 10.06.2006
 Odlok o odvajajnju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda - dokument 10.06.2006
 Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Brda - dokument 19.05.2005
 Odlok o občinskem prazniku občine Brda in podeljevanju občinskih priznanj - dokument 03.05.2005
 Odlok o enkratnem prispevku za novorojenčke - dokument 02.03.2004
 Odlok o določitvi višine in namen porabe sredstev turistične takse v občini Brda - dokument 23.12.2003
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2002 - dokument 30.05.2003
 Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2003 - dokument 12.04.2003
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si