RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BREŽICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice - dokument 20.07.2022
 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023 - dokument 26.02.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01 - dokument 23.10.2021
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 - dokument 20.03.2021
 Odlok o imenovanju novih ulic v naselju Brežice - dokument 29.12.2020
 Odlok o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice - dokument 09.07.2020
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07 - dokument 13.06.2020
 Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice - dokument 10.08.2019
 Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 27.07.2019
 Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 13.07.2019
1  2  ... 68  69 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si