RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BREŽICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Brežice - dokument 09.07.2021
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130 - dokument 23.03.2024
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB–14 - dokument 02.03.2024
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2 - dokument 02.03.2024
 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2024 - dokument 17.02.2024
 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2025 - dokument 17.02.2024
 Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Cerkev sv. Ožbolta v Pečicah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 20.01.2024
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Sela pri Dobovi – del EUP SEL-02« - dokument 04.11.2023
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice - dokument 04.11.2023
 Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v Občini Brežice - dokument 26.08.2023
1  2  ... 120  121 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si