RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
BREZOVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica - dokument 19.11.2022
 Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brezovica - dokument 01.07.2022
 Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 - dokument 23.12.2021
 Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero - dokument 23.07.2021
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Brezovica - dokument 07.05.2019
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica - dokument 27.04.2019
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica - dokument 27.04.2019
 Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. - dokument 21.10.2018
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica - dokument 20.10.2018
 Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Brezovica - dokument 15.09.2018
1  2  ... 25  26 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si