RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CANKOVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Cankova - dokument 20.11.2013
 Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o. - dokument 01.04.2005
 Statut Občine Cankova - Tišina - dokument 30.09.1995
 Statut Evropskega združenje za teritorialno sodelovanje “Evropska mikroregija DAVID, združenja članic z omejeno odgovornostjo” / “Europäische Mikroregion DAVID, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung”
 Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2020 - dokument 28.12.2019
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cankova - dokument 08.06.2019
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo - dokument 01.06.2019
 Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova - dokument 01.06.2019
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova - dokument 06.04.2019
 Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2019 - dokument 23.03.2019
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si