RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CANKOVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o. - dokument 01.04.2005
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cankova - dokument 08.06.2019
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cankova - dokument 01.12.2018
 Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Cankova - dokument 06.01.2017
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova - dokument 03.05.2014
 Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Cankova - dokument 31.08.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. - dokument 07.11.2012
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Cankova - dokument 29.12.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2008 - dokument 28.07.2009
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 18.04.2009
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si