RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CELJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Celje - dokument 02.01.2014
 Statut občine Celje
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 - dokument 24.06.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1 - dokument 17.06.2023
 Preklic objave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1 - dokument 29.05.2023
 Preklic objave Odloka o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje - dokument 29.05.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje TRNOVLJE – KZ2 - dokument 22.04.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi - dokument 08.04.2023
 Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 - dokument 25.03.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje - dokument 11.03.2023
1  2  ... 164  165 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si