RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CELJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje - dokument 08.07.2022
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Celje za leto 2022 - dokument 16.04.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Bežigrajski cesti – območje SL-4-1 - dokument 21.07.2021
 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje - dokument 20.02.2021
 Odlok o razglasitvi Pelikanove hiše v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje - dokument 06.02.2021
 Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje - dokument 21.12.2019
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Celje na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih - dokument 27.04.2019
 Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje - dokument 31.01.2019
 Odlok o določitvi in imenovanju Ceste Janeza Cvirna v naselju Celje - dokument 17.06.2017
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje - dokument 06.12.2016
1  2  ... 103  104 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si