RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CERKLJE NA GORENJSKEM


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj - dokument 23.07.2011
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 16.11.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument 06.10.2009
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument 06.10.2009
 Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 01.10.2008
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem - dokument 25.06.2008
 Odlok o izgradnji, upravljanju in vzdrževanju distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 10.04.2008
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Cerklje na Gorenjskem 26.03.2008
 Odlok o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 25.12.2007
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. - dokument 28.08.2007
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si