RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CERKNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerknica - dokument 19.02.2022
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 19.02.2022
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerknica - dokument 15.06.2019
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica - dokument 07.07.2018
 Odlok o razglasitvi Domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 11.11.2017
 Odlok o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 11.11.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Industrijsko-poslovno cono Podskrajnik – II in merilih za odmero komunalnega prispevka - dokument 01.07.2017
 Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 17.12.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri Cerknici - dokument 13.06.2015
1  2  ... 39  40 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si