RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CERKNO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerkno (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 28.11.2020
 Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Cerkno - dokument 28.12.1996
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2021 - dokument 21.05.2022
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2020 - dokument 09.06.2021
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka v Občini Cerkno - dokument 06.02.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerkno - dokument 05.01.2021
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno - dokument 17.10.2020
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2019 - dokument 25.04.2020
 Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. - dokument 13.07.2019
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018 - dokument 01.05.2019
1  2  ... 27  28 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si