RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DIVAČA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2013 - dokument 20.04.2013
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Divača - dokument 13.11.2012
 Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača - dokument 12.05.2012
 Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača - dokument 10.01.2012
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Divača - dokument 10.01.2012
 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Brikcija v Naklem za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Divača - dokument 12.11.2011
 Odlok o spremembi območja naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega sistema v naselju Divača - dokument 30.06.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2010 - dokument 18.06.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009 - dokument 25.09.2010
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si