RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DOBREPOLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje - dokument 21.03.2008
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »ZN obrtna cona Predstruge v Občini Dobrepolje« - dokument 01.06.2024
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2024 - dokument 22.12.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod - dokument 29.07.2023
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrepolje - dokument 27.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje - dokument 19.10.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« - dokument 20.07.2022
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje - dokument 25.06.2022
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« - dokument 07.05.2022
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si