RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DOBREPOLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje - dokument 19.10.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« - dokument 20.07.2022
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje - dokument 25.06.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 30.06.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje - dokument 05.11.2016
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dobrepolje - dokument 26.03.2016
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Dobrepolje - dokument 14.11.2015
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 - dokument 13.10.2015
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si