RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DOBROVNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o javni gasilski službi v Občini Dobrovnik - dokument 30.03.2021
 Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2020 - dokument 01.01.2020
 Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017-2020 - dokument 08.05.2018
 Odlok o določitvi števila članov Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik ter volilnih enot za volitve članov v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik - dokument 03.07.2014
 Letni program športa Občine Dobrovnik za leto 2014 - dokument 31.03.2014
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik - dokument 01.01.2014
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrovnik - dokument 04.10.2011
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik - dokument 20.09.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2007 - dokument 21.03.2008
 Odlok o prazniku Občine Dobrovnik - dokument 14.07.2007
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si