RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOL PRI LJUBLJANI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI« - dokument 12.11.2022
 Odlok o mladini v Občini Dol pri Ljubljani - dokument 24.09.2022
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani - dokument 07.05.2022
 Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči - dokument 19.04.2022
 Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019 - dokument 09.01.2019
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 - dokument 19.05.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 - dokument 27.05.2017
 Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko - dokument 07.01.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 - dokument 12.04.2016
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Dol pri Ljubljani - dokument 23.06.2015
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si