RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOLENJSKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dolenjske Toplice - dokument 21.07.2018
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice - dokument 21.07.2018
 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 23.06.2018
 Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice - dokument 28.10.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 10.06.2017
 Odlok o Spominskem dnevu Občine Dolenjske Toplice - dokument 16.04.2013
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - dokument 07.04.2012
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah - dokument 18.11.2009
 Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Dolenjske Toplice - dokument 25.07.2009
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si