RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DOLENJSKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice
 Statut Občine Dolenjske Toplice - dokument 04.02.2017
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« - dokument 07.05.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice - dokument 06.11.2021
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice - dokument 06.11.2021
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice - dokument 23.10.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice - dokument 10.07.2021
 Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021 - dokument 30.01.2021
 Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 - dokument 30.01.2021
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk - dokument 17.10.2020
1  2  ... 40  41 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si