RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
DRAVOGRAD


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 17.03.2021
 Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Dravograd 28.07.2001
 Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 12.12.2008
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter podelitvi koncesije v Občini Dravograd - dokument 20.05.2023
 Odlok o javnem mediju Utrip Dravograda - dokument 08.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2023 - dokument 01.03.2023
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dravograd - dokument 16.07.2022
 Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd - dokument 01.07.2022
 Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2022 - dokument 25.12.2021
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd - dokument 22.12.2021
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si