RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GORENJA VAS-POLJANE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina - dokument 27.01.2018
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 11.05.2022
 Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 - dokument 21.04.2018
 Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 20.10.2017
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina - dokument 01.07.2017
 Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 12.11.2016
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 10.05.2016
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 05.09.2015
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« - dokument 15.07.2015
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj - dokument 25.01.2014
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si