RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GORJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije - dokument 12.04.2013
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje - dokument 12.05.2012
 Odlok o turistični taksi v Občini Gorje - dokument 14.06.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2010 - dokument 23.04.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2009 - dokument 15.05.2010
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Gorje - dokument 20.03.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2008 - dokument 13.06.2009
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje - dokument 02.05.2009
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje - dokument 10.12.2008
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje - dokument 18.10.2008
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si