RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GORNJI GRAD


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Gornji Grad - dokument 03.06.1995
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - dokument 01.01.2020
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije - dokument 28.12.2019
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2000 29.03.2001
 Odlok o proračunu Občine Gornji Grad 27.03.2001
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad - dokument 01.10.1998
 Odlok o začasni ureditvi parkiranja in plačila parkirnine ter komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v Občini Gornji Grad - dokument 23.07.1996
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si