RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GORNJI GRAD


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - dokument 01.01.2020
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2000 29.03.2001
 Odlok o proračunu Občine Gornji Grad 27.03.2001
 Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Gornji Grad - dokument 27.05.1995
 Sklep o določitvi obračunavanja letne najemnine za grobove v občini Gornji Grad 01.06.2001
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornji Grad 27.03.2001
 Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Gornji Grad - dokument 04.11.1998
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad - dokument 09.10.1998
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990 - dokument 28.08.1998
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si