RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GROSUPLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Stanovanjskega sklada občine Grosuplje - dokument 13.09.1996
 Statut občine Grosuplje - dokument 08.05.1993
 Odlok o nagradah Občine Grosuplje mladim za izjemne dosežke - dokument 20.10.2022
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Račna - dokument 02.04.2022
 Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017 - dokument 16.06.2018
 Odlok o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje - dokument 21.12.2017
 Odlok o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v Občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje - dokument 01.04.2017
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« - dokument 13.01.2017
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas - dokument 26.10.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« - dokument 07.05.2016
1  2  ... 76  77 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si