RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HAJDINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
  Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina - dokument 05.07.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2006 - dokument 07.04.2007
 Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2008 - dokument 07.04.2007
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina - dokument 26.04.2006
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2004 - dokument 19.03.2005
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Hajdina - dokument 03.11.2004
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2003 - dokument 29.04.2004
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2002 - dokument 26.04.2003
 Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Hajdina - dokument 25.10.2002
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Hajdina - dokument 31.08.2002
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si