RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HAJDINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hajdina - dokument 28.07.2007
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj - dokument 22.05.2021
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 15.09.2018
  Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina - dokument 05.07.2007
 Odlok o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše - dokument 01.06.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2006 - dokument 07.04.2007
 Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2007 - dokument 07.04.2007
 Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2008 - dokument 07.04.2007
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina - dokument 27.10.2006
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območji urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina - dokument 08.07.2006
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si