RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
HODOŠ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o. - dokument 02.02.2016
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hodoš - dokument 09.10.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. - dokument 07.11.2012
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Hodoš - dokument 30.10.2012
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Hodoš - dokument 23.10.2012
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Hodoš - dokument 19.11.2011
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem in promocijo Občine Hodoš - dokument 02.07.2011
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 31.07.2010
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 12.05.2009
 Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja - dokument 08.07.2008
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si