RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HORJUL


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Horjul - dokument 18.08.2010
 Odlok o podeljevanju priznanj Občine Horjul - dokument 01.04.2023
 Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Horjul - dokument 24.12.2022
 Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2023 - dokument 10.12.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako Zk_29 - dokument 16.07.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Horjul - dokument 02.07.2022
 Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2022 - dokument 30.12.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul - dokument 19.12.2020
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Horjul - dokument 19.12.2020
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul - dokument 07.04.2020
1  2  ... 26  27 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si