RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HRPELJE-KOZINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 - dokument 26.11.2022
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument 01.07.2022
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 17.03.2018
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina - dokument 20.11.2017
 Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine - dokument 11.11.2017
 Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 - dokument 10.06.2017
 Odlok o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 10.06.2017
 Odlok o imenovanju ulic v naselju Kozina - dokument 10.05.2016
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si