RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
IDRIJA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. - dokument 13.07.2019
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe - dokument 04.08.2018
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija - dokument 28.01.2017
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija - dokument 13.08.2016
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič - dokument 07.06.2016
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri - dokument 30.01.2016
 Odlok o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija - dokument 29.05.2015
 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija - dokument 05.07.2014
 Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija - dokument 01.01.2014
 Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju Občine Idrija - dokument 28.12.2013
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si