RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IG


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ig - dokument 18.06.2016
 Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2024 - dokument 19.12.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica - dokument 21.10.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC - dokument 07.10.2023
 Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2023 - dokument 29.07.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del - dokument 17.12.2022
 Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2023 - dokument 03.12.2022
 Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2022 - dokument 08.10.2022
 Odlok o parkiranju v Občini Ig - dokument 24.09.2022
 Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 17.09.2022
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si