RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IVANČNA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
 Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih - dokument 09.12.2017
 Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica - dokument 15.07.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« - dokument 13.05.2017
 Odlok o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica - dokument 25.03.2017
 Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica - dokument 17.12.2016
 Odlok o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica - dokument 05.11.2016
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 22.10.2016
 Odlok o mladini v Občini Ivančna Gorica - dokument 30.07.2016
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.07.2016
1  2  ... 53  54 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si