RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IVANČNA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument 30.11.2015
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 22.02.2020
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« - dokument 24.12.2019
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica - dokument 21.07.2018
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
 Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.12.2017
 Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih - dokument 09.12.2017
 Odlok o ureditvi zimske službe - dokument 22.07.2017
1  2  ... 78  79 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si