RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
JESENICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Jesenice - dokument 07.01.2016
 Statut Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice - dokument 08.11.2006
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice - dokument 13.05.2023
 Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice - dokument 29.04.2023
 Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice - dokument 01.04.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku - dokument 18.03.2023
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice - dokument 20.07.2022
 Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice - dokument 18.02.2022
 Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 - dokument 23.12.2021
 Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 - dokument 23.12.2021
1  2  ... 75  76 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si