RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KAMNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kamnik - dokument 25.07.2015
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico - dokument 20.01.2024
 Preklic objave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico - dokument 05.01.2024
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik in Občine Komenda - dokument 23.12.2023
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik in Občine Komenda - dokument 23.12.2023
 Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2024 - dokument 22.12.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MO-01 in MO-02 - dokument 21.12.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 - dokument 16.12.2023
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik - dokument 25.11.2023
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 - dokument 27.04.2023
1  2  ... 106  107 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si