RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KAMNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju - dokument 16.07.2022
 Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-104 - dokument 16.07.2022
 Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka - dokument 02.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 - dokument 25.12.2021
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane - dokument 02.06.2018
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva - dokument 12.05.2018
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 - dokument 24.02.2018
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan - dokument 26.12.2017
 Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik - dokument 22.04.2017
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik - dokument 07.05.2016
1  2  ... 52  53 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si