RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KAMNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kamnik - dokument 25.07.2015
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 - dokument 27.04.2023
 Odlok o razveljavitvi Odloka o avtotaksi prevozih - dokument 18.02.2023
 Odlok o spremembi območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš - dokument 02.12.2022
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik - dokument 23.07.2022
 Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju - dokument 16.07.2022
 Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-104 - dokument 16.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠT 02 Šmartno v Tuhinju - dokument 11.06.2022
 Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka - dokument 02.04.2022
 Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN LS-01 Laseno - dokument 12.03.2022
1  2  ... 96  97 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si