RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOBARID


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid - dokument 08.03.1996
 Odlok o občinskih taksah v Občini Kobarid - dokument 07.05.2022
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kobarid - dokument 08.07.2017
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Kobarid - dokument 10.06.2017
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid - dokument 19.07.2014
 Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid - dokument 12.07.2014
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid - dokument 19.10.2013
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kobarid - dokument 09.06.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - dokument 03.04.2012
 Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti - dokument 22.10.2011
1  2  ... 35  36 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si