RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOMEN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe Statuta Občine Komen - dokument 18.06.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica - dokument 06.08.2003
 Odlok o turistični taksi v Občini Komen - dokument 23.06.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana - dokument 27.02.2018
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018 - dokument 28.12.2017
 Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen - dokument 06.05.2017
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2017 - dokument 07.10.2017
 Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana - dokument 23.07.2016
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - dokument 23.01.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras - dokument 11.11.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras - dokument 06.05.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras - dokument 03.12.2016
1  2  ... 41  42 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si