RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOPER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18) - dokument 16.02.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine - dokument 03.11.2022
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre - dokument 18.06.2022
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper - dokument 14.05.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« - dokument 04.12.2021
 Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 - dokument 25.06.2021
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 23.06.2021
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper - dokument 12.12.2020
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper - dokument 02.12.2020
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine - dokument 21.11.2020
1  2  ... 56  57 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si