RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOSTEL


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)





Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o. - dokument 19.07.2011
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel - dokument 28.12.2001
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel - dokument 15.09.2001
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel - dokument 15.09.2001
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel - dokument 13.05.2001
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kostel - dokument 14.04.2001
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 2000 - dokument 07.04.2001
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 1999 - dokument 27.07.2000
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostel - dokument 29.01.2000
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kostel - dokument 28.01.2000
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si