RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
KRŠKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško - dokument 16.08.2002
 Odlok o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R ob železniški progi v Krškem - dokument 15.10.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali - dokument 25.06.2022
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Krško - dokument 18.08.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034) - dokument 11.08.2018
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018 - dokument 04.08.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno stanovanjsko cono Brege - dokument 04.08.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) - dokument 14.07.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017 - dokument 22.05.2018
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi - dokument 10.02.2018
1  2  ... 78  79 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si