RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KRANJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj - dokument 30.07.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju splošne medicine v Domu upokojencev Kranj - dokument 08.10.2022
 Odlok o razglasitvi Jurjove kašče v Prašah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 16.07.2022
 Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/73 (ID 7166968), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/74 (ID 7166965) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/75 (ID 7166966) - dokument 18.02.2022
 Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj - dokument 01.01.2022
 Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022 - dokument 27.11.2021
 Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 - dokument 27.11.2021
 Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj - dokument 17.07.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center - dokument 04.04.2021
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, KANJON KOKRE - dokument 12.03.2021
1  2  ... 52  53 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si