RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LAŠKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško - dokument 25.07.2001
 Statut stanovanjskega sklada Občine Laško - dokument 20.05.1996
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023 - dokument 22.10.2022
 Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Laško - dokument 21.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško - dokument 21.05.2022
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi - dokument 05.03.2022
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo - dokument 26.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 - dokument 19.05.2018
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško - dokument 21.04.2018
 Odlok o režijskem obratu Občine Laško - dokument 07.06.2016
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si