RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LJUBNO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o razglasitvi Petkove hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 15.10.2022
 Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno - dokument 07.05.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2021 - dokument 03.05.2022
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - dokument 01.01.2020
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2017 - dokument 20.04.2018
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet Občine Ljubno in za volitve župana Občine Ljubno - dokument 04.11.2017
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2016 - dokument 24.03.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno - dokument 30.07.2016
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2015 - dokument 29.03.2016
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si