RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LOŠKA DOLINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Vrtca "Martin Krpan" Cerknica - dokument 04.05.2001
 Odlok o zagotavljanju javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina - dokument 14.10.2000
 Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina - dokument 14.06.2000
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1999 - dokument 20.05.2000
 Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2000 - dokument 25.03.2000
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh - dokument 25.03.2000
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loška dolina - dokument 04.03.2000
 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Loška dolina - dokument 03.12.1999
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1998 - dokument 09.06.1999
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina - dokument 27.02.1999
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si