RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LOG-DRAGOMER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Log - Dragomer - dokument 14.04.2007
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer - dokument 25.06.2022
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer - dokument 25.06.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021 - dokument 18.06.2022
 Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2022 - dokument 30.12.2021
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovno proizvodna cona Log – vzhodni del - dokument 04.08.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Log - Dragomer - dokument 30.12.2017
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer - dokument 30.12.2017
 Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018 - dokument 30.12.2017
 Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 - dokument 30.12.2017
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si