RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LUČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 11.05.2011
 Statut Občine Luče - dokument 28.11.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2022 - dokument 05.05.2023
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Luče - dokument 08.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2023 - dokument 25.03.2023
 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021 - dokument 15.06.2022
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2022 - dokument 05.02.2022
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2021 - dokument 30.03.2021
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si