RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
LUČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021 - dokument 15.06.2022
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2022 - dokument 05.02.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2020 - dokument 29.03.2021
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Luče - dokument 31.10.2020
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline - dokument 01.01.2020
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Luče - dokument 31.10.2019
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2018 - dokument 31.05.2019
 Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2019 - dokument 30.12.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si