RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LUKOVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 STATUT OBČINE LUKOVICA - dokument 22.07.2011
 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2023 - dokument 31.03.2023
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 29.12.2005
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje
 Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij
 SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LUKOVICA IN NA OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LUKOVICA - dokument 30.05.2023
 Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
 Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije - dokument 24.06.2006
 Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 09.03.2006
 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče - dokument 19.11.1998
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si