RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LUKOVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Lukovica - dokument
 Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije - dokument 24.06.2006
 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče - dokument 19.11.1998
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krašnja - dokument 23.10.1998
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče - dokument 05.10.1998
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov 19.12.1998
 Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Krašnja o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela KS Krašnja - dokument 22.11.1998
 Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Rafolče o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela KS Rafolče - dokument 08.11.1998
 Poslovnik občinskega sveta - dokument


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si