RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MARKOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci - dokument 17.03.2007
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Markovci - dokument 02.06.2006
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2005 - dokument 29.04.2006
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci - dokument 05.04.2006
 Odlok o predkupni pravici Občine Markovci - dokument 09.07.2005
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2004 - dokument 26.04.2005
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Markovci - dokument 02.10.2004
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2003 - dokument 10.07.2004
 Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja - dokument 22.08.2003
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2002 - dokument 19.04.2003
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si