RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
MIREN-KOSTANJEVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Orehovlje - dokument 01.01.2011
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren - Kostanjevica - dokument 04.08.2018
 Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
 Odlok o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica - dokument 10.05.2016
 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren - Kostanjevica - dokument 30.01.2016
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica - dokument 11.07.2015
 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 - dokument 28.02.2015
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren - Kostanjevica - dokument 11.09.2014
 Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva - dokument 29.12.2012
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si