RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MIRNA PEČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019 - dokument 06.10.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mirna Peč - dokument 13.06.2018
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč - dokument 13.06.2018
 Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč - dokument 01.07.2017
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 01.03.2016
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mirna Peč - dokument 21.06.2014
 Odlok o naseljih in ulicah v Občini Mirna Peč - dokument 27.04.2013
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas« - dokument 23.06.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - dokument 17.04.2012
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si