RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MORAVSKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice - dokument 26.08.2022
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Moravske Toplice - dokument 10.09.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih - dokument 12.12.2017
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017 - dokument 23.09.2017
 Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice - dokument 13.12.2016
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. - dokument 07.11.2012
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih - dokument 20.11.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009 - dokument 22.05.2010
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav - dokument 29.08.2009
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 01.05.2009
1  2  ... 35  36 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si