RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
NAZARJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Nazarje
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2003 - dokument 25.02.2003
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2004 - dokument 25.02.2003
 Odlok o ustanovitvi muzeja gozdarstva in lesarstva - Muzej Vrbovec - dokument 25.03.2000
 Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Nazarje za leto 1999 - dokument 01.01.1999
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova-Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999) - dokument 01.06.1999
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990 za območje Občine Nazarje - dokument 20.11.1998
 Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava - dokument 13.01.2019
 Poročilo o izidih glasovanja za župana in člane občinskega sveta občine Nazarje - dokument 08.12.1994
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si