RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
NOVA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« - dokument 23.06.2018
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica - dokument 14.04.2018
 Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90« - dokument 11.02.2017
 Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica - dokument 28.01.2017
 Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020 - dokument 05.11.2016
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - dokument 26.03.2016
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica - dokument 01.08.2015
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - dokument 18.07.2015
1  2  ... 33  34 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si