RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
NOVO MESTO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto - dokument 10.06.1994
 Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto - dokument 25.06.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2 - dokument 02.08.2014
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik - dokument 02.08.2014
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica - dokument 02.08.2014
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec - dokument 24.05.2014
 Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013 - dokument 15.05.2014
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto - dokument 08.05.2014
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti - dokument 01.03.2014
1  2  ... 78  79 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si