RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
PIRAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 22.10.2022
 Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran - dokument 03.09.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran - dokument 30.07.2022
 Odlok o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki - dokument 09.07.2022
 Obvezna razlaga točke 3.4 12. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I. - dokument 02.07.2022
 Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran - dokument 28.07.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2017 - dokument 26.06.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park sonce - dokument 22.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2018 - dokument 27.01.2018
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve - dokument 27.01.2018
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si