RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
PIVKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka - dokument 12.11.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka v obsegu 0,33 programa - dokument 19.02.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka v obsegu 0,50 programa - dokument 19.02.2022
 Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2022 - dokument 31.12.2021
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka - dokument 04.12.2021
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka - dokument 14.07.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 - dokument 09.06.2018
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna - dokument 17.11.2017
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke - dokument 26.11.2016
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si